Adatok

Székelyudvarhely III. református gyülekezetéhez tartozik a Bethlen negyed legnagyobb része,
Bethlenfalva és Kadicsfalva. Az elmúlt években sok egyháztagunk telepedett meg a környező falvakban.
Az egyháztagok száma megközelíti a 2400 főt, Erdély 176 településéről.

Lelkipásztorok:
Dr. Bekő István Márton 2012-től
Berde László Péter (nyugd.) 1992-2012

Gyakornokok:
Segédlelkész
Ilyés Hunor István (2023 –  )
Baciu-Dósa Anett (2022- 2023 )

Mentorált teológiai hallgatók:
Szabó Gellért (2022-2023)
Dósa Anett (2021-2022)
Nagy Mátyás (2019-2020)
Derzsi Anita (2018-2019)

Főgondnokok:
Berde Zoltán (2021-)
Incze Zoltán (1996-2020)
Szikszai Ferenc (2009-2011)
Szilveszter Sándor (1992-1996)

Titkárnő:
Kacsó-Sándor Anikó

Történet

A gyülekezet élete a Bethlenfalvi úti imaházban indult a XX. század 70-es éveiben, Hegyi István lelkipásztor idején.
Az egyházközség 1990-ben vált külön a Belvárostól Geréb Attila lelkipásztor idején.
Önálló egyházközségként 1990. december 1. óta működik.
A templom 1994-1995 között épült egy fűtőházból, Dobrai László építész tervei alapján, a dietenheimi egyházközség támogatásával.
Az építést a Macops cég végezte.
A templom szentelésére 1995. július 16-án került sor dr. Csiha Kálmán püspök által.
A parókia és gyülekezeti ház 2008-ra épült fel.
A templom harangját 2015. december 23-án szentelték fel.
A harang szövege:
„Hangod hirdesse közös reménységünk:
Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
A harangláb Várday Zsolt műépítész terve alapján készül a Reformáció 500. évfordulója alkalmából.

Testvérgyülekezetek

Dietenheim (Németország)
Ulm (Németország)
Budapest-Soroksár (Magyarország)
Nagyszeben (Erdély)

PRESBITÉRIUM

2021. január 1-től
ADORJÁN ELLA
BERDE ZOLTÁN
BOKOR CSABA
DÁVID LÁSZLÓ
ELEK JÓZSEF
ERKEDI ILONA
FODOR GYÖRGY
GÁSPÁR BÉLA
INCZE ATTILA
INCZE ZOLTÁN
JAKAB SÁNDOR
KACSÓ ISTVÁN
KASSAY ERZSÉBET
KEREKES ÁKOS
KISFALUDI BÁLINT
KISS KÁLMÁN
MÁTHÉ MELINDA
SÓLYOM ATTILA
SZABÓ GYULA
SZÁSZ-BENCZE ANDRÁS
SZÍGYÁRTÓ JÁNOS
VERESTÓY ANDRÁS

 Presbiteri póttagok:
PÉTER CSABA
NEMES ZSOMBOR

Munkatársak

Gondozók:
MADARAS ERZSÉBET
TÓTH ATTILA

Székelyudvarhely III. Református Egyházközség, Bethlen-negyed